Betony, masy i zaprawy ogniotrwałe

Nasza oferta materiałów ogniotrwałych

Produkujemy betony, zaprawy i masy ogniotrwałe zwarte i izolacyjne do zastosowań w temperaturze od 600 °C do 1700 °C

Wszystkie nasze wyroby oparte są na wysokiej jakości surowcach, takich jak szamoty, boksyt, mulity, andaluzyt oraz korund. Ogniotrwałe wyroby monolityczne to unikalne mieszanki, charakteryzujące się odpornością na działanie wysokich temperatur, utrzymując swoje właściwości. Znajdują one zastosowanie w różnych branżach przemysłu, gdzie niezbędna jest odporność na wyższe temperatury, a użycie tradycyjnych materiałów wypalanych (np. cegieł) nie jest możliwe z różnych powodów.

Posiadamy kompletne rozwiązania monolityczne, obejmujące beton zwarty oraz beton izolacyjny, dostosowane do różnych metod instalacji, takich jak odlewanie, torkretowanie i ubijanie.

Nasze portfolio betonów obejmuje różnorodne systemy wiązania, dostosowane do specyficznych wymagań instalacyjnych i warunków pracy. W zależności od potrzeb Klienta, proponujemy materiały oparte na systemach cementowych, zolowych, żelowych czy hybrydowych.

W zakresie zapraw oferujemy zarówno suche, jak i mokre kompozycje, wykorzystujące wiązanie ceramiczne (heatset) oraz chemiczne (airset).

Produkty

Nasze produkty

Betony do odlewania Beton do torkretowania Beton izolacyjny do odlewania Beton izolacyjny do torkretowania Masa ogniotrwała do ubijania Zaprawa ogniotrwała

Betony do odlewania

Betony do odlewania

Beton przeznaczony do odlewania, to materiał, który dostarczany jest w postaci sypkiej. Po zmieszaniu z upłynniaczem, najczęściej wodą, odlewa się do szalunku lub form odlewniczych w celu uzyskania określonego kształtu wyłożenia ogniotrwałego. Dostępne są mieszanki klasyczne, wibrowane oraz samolejne, niewymagające wibrowania. Po wysuszeniu i związaniu, takie betony nabierają stałej struktury, zyskując odporność na czynniki mechaniczne i wysoką temperaturę. Wyroby dostarczamy w workach papierowych o masie 25 kg lub w big bagach o pojemności 500 lub 1000 kg

Betony konwencjonalne

Pcocast BOS

Pobierz kartę produktu

Konwencjonalne betony ogniotrwałe to wyroby o wysokiej zawartości cementu (15-30%), co czyni je najłatwiejszymi w montażu (poprawne mieszanie i suszenie) pośród betonów przeznaczonych do odlewania. Choć nie zapewniają najwyższej wydajności w ekstremalnych warunkach, są bardzo wszechstronnym i opłacalnym wyborem dla wielu standardowych warunków pracy w wyłożeniach ogniotrwałych

Betony średniocementowe

Pcocast BM
Mulcast BM

Zapytaj o dokumenty techniczne

Betony ogniotrwałe średniocementowe (MCC) osiągają wiązanie dzięki zawartości od 5 do 15% cementu. Pod względem wydajności i wykonalności są łącznikiem między grupą betonów konwencjonalnych i niskocementowych. Specjaliści cenią ich dobre parametry osiągane już w niskich temperaturach (jeszcze przed rozruchem) oraz konsystencję bardziej urabialną niż alternatywy o niskiej zawartości cementu lub układy bezcementowe.

Betony niskocementowe

Pcocast BN
Mulcast BN

Zapytaj o dokumenty techniczne

Betony ogniotrwałe niskocementowe (LCC) do osiągnięcia wiązania potrzebują minimalnej zawartości cementu (od 3 do 10%). Wymagają przez to większej uwagi podczas instalacji niż np. betony konwencjonalne, ale dobrze wykonane wyłożenie cechuje się podwyższonymi parametrami takimi jak: wyższa odporność temperaturowa, niższa porowatość, wytrzymałość na korozję i ścieranie oraz szoki termiczne.

Betony niskocementowe na bazie węglika krzemu

BN SiC

Zapytaj o dokumenty techniczne

Linia BN SiC to betony ogniotrwałe niskocementowe do specjalnych zastosowań w miejscach najbardziej narażonych na szoki termiczne i czynniki korozyjne.

Betony bezcementowe

SOLCAST
GELCAST
NxGel

Zapytaj o dokumenty techniczne

Betony ogniotrwałe bezcementowe (NCC) nie zawierają cementu, a do osiągnięcia wiązania wykorzystuje się dodatki w postaci krzemianów, aluminianów lub fosforanów. Przeznaczone są do aplikacji w bardzo wysokich temperaturach, gdzie tradycyjne betony cementowe mogłyby ulec degradacji. Wyłożenia z betonów bezcementowych cechują się m.in. wysoką odpornością na szoki termiczne i korozję chemiczną.

Beton do torkretowania

Beton do torkretowania

Beton przeznaczony do torkretowania, to produkt stosowany w metodzie pneumatycznego przenoszenia mieszanki ogniotrwałej poprzez wąż, do którego dodajemy upłynniacz, najczęściej w postaci wody. Następnie mieszankę natryskujemy z dużą prędkością na powierzchnię aplikacji. W naszym portfolio znajdują się materiały oparte na systemach wiązania, wykorzystujące zarówno cement, jak i specjalne dodatki chemiczne

Betony do natrysku

Pcogun

Zapytaj o dokumenty techniczne

Linia mas PCOGUN to masy zaprojektowane tak, aby były łatwe w aplikacji i dobrze przylegały do istniejącego obmurza. Produkty charakteryzują się specjalnie dobranym uziarnieniem oraz zawierają dodatki minimalizujące straty materiału podczas natrysku (zmniejszone odbicie).

Beton izolacyjny do odlewania

Beton izolacyjny do odlewania

Lekki beton izolacyjny, to specjalnie zaprojektowany wyrób monolityczny, który łączy w sobie doskonałe właściwości izolacyjne i szczelność wyłożenia ogniotrwałego.

Dzięki swojej porowatej strukturze charakteryzuje się niską gęstością, co przekłada się na niższą przewodność cieplną, utrudniającą przenikanie ciepła. W rezultacie oferuje lepszą izolację niż beton zwarty.

Betony do odlewania

Isocast

Zapytaj o dokumenty techniczne

Betony izolacyjne ISOCAST dostępne w wersjach o gęstości od 0,6 do 1,4 g/cm³ i są przeznaczone do pracy w zakresie temperatur od 600 °C do 1450 °C. Produkowane są na bazie lekkich glin i łupków. Chociaż nie są tak wytrzymałe jak betony zwarte, to nadal zapewniają wystarczającą wytrzymałość mechaniczną do wielu zastosowań w warstwach izolacyjnych wyłożeń ogniotrwałych.

Beton izolacyjny do torkretowania

Beton izolacyjny do torkretowania

Beton izolacyjny do torkretowania to produkt wykorzystywany w metodzie natryskowej, gdzie mieszanka ogniotrwała jest pneumatycznie transportowana przez wąż, a do niej dodaje się upłynniacz, zazwyczaj w postaci wody. Następnie mieszanka jest nanoszona na powierzchnię aplikacji z dużą prędkością.

Betony do natrysku

Isogun

Zapytaj o dokumenty techniczne

Izolacyjne masy natryskowe ISOGUN, podobnie jak wersje przeznaczone do odlewania, dostępne są w wariantach o gęstości od 0,6 do 1,4 g/cm³ i zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od 600 °C do 1450 °C. Masy są łatwe aplikacji i zawierają dodatki minimalizujące straty materiału podczas natrysku (zmniejszone odbicie).

Masa ogniotrwała do ubijania

Masa ogniotrwała do ubijania

Masy ogniotrwałe do ubijania, to specjalne mieszanki materiałów o właściwościach plastycznych, które dostarczamy w postaci wilgotnej, luzem w workach lub w formie bloczków.

Po nałożeniu na odpowiednią powierzchnię i wyschnięciu, masa twardnieje, a po przeprowadzeniu odpowiedniej obróbki termicznej staje się odporna na działanie w wysokiej temperaturze oraz na czynniki mechaniczne.

Masy wilgotne szamotowe

Pcopatch
Żaroplast

Zapytaj o dokumenty techniczne

Masy wilgotne ogniotrwałe na bazie surowców szamotowych przeznaczone są do wykonywania drobnych napraw bieżących wymurówki szamotowej. Dostarczane są w stanie luźnym w workach lub jako bryły do ubicia za pomocą młotka.

Masy wilgotne wysokoglinowe

Alplast
Alkoplast

Zapytaj o dokumenty techniczne

Masy wilgotne ogniotrwałe na bazie surowców wysokoglinowych przeznaczone są do wykonywania drobnych napraw bieżących wymurówki wysokoglinowej. Dostarczane są w stanie luźnym w workach lub jako bryły do ubicia za pomocą młotka.

Zaprawa ogniotrwała

Zaprawa ogniotrwała

Zaprawy ogniotrwałe to mieszanki wysokiej jakości kruszywa i gliny ogniotrwałej, przeznaczone do łączenia cegieł ogniotrwałych w obmurzach. Ich zastosowanie jest niezbędne do trwałości i bezpieczeństwa wyłożenia ceramicznego. Kluczowe jest stosowanie odpowiedniej zaprawy ogniotrwałej, która jest kompatybilna z używanymi materiałami ogniotrwałymi – dzięki temu wymurówka wykazuje niewielką ekspansję wiązania.

Podobnie jak w przypadku zapraw murarskich, zaprawy ogniotrwałe są stosowane w stanie mokrym, a po użyciu i wyschnięciu tworzą trwałe oraz szczelne łączenia. Dostępne są różne warianty, w tym zaprawy o wiązaniu ceramicznym, np. wymagającym obróbki cieplnej w temperaturze min. 600 °C, znane jako heat setting, oraz o wiązaniu chemicznym, które utwardzają się w kontakcie z powietrzem, tzw. air setting.

Zaprawy suche na wiązaniu ceramicznym

Mortalex

Zapytaj o dokumenty techniczne

Linia zapraw ogniotrwałych suchych MORTALEX została zaprojektowana tak, aby do każdego typu cegły produkowanej przez PCO móc dostarczyć również odpowiednią zaprawę. Takie połączenie zapewnia wymurówce jednolite własności w każdej warstwie wyłożenia. Zaprawy na wiązaniu ceramicznym (heatset) wymagają wymieszania z wodą, a wiązanie uzyskuje siłę dopiero po wygrzaniu obmurza w określonej temperaturze.

Zaprawy suche na wiązaniu chemicznym

Mortalex D

Zapytaj o dokumenty techniczne

PCO posiada w ofercie zaprawy wiążące na powietrzu (airset) dla każdego zakresu temperatur pracy. Zaprawy te dostarczane są w formie suchej i aplikowane poprzez dodanie wody i nałożenie. W odróżnieniu od zapraw na wiązaniu ceramicznym, do uzyskania trwałej fugi nie potrzeba wygrzewać obmurza a wiązanie zachodzi już w temperaturze pokojowej.

Zaprawy wilgotne

Mortalex
(kit ogniotrwały)

Zapytaj o dokumenty techniczne

Kity ogniotrwałe MORTALEX to gotowe do użycia kleje które służą do łączenia zarówno cegieł jak i produktów izolacji lekkich (płyty krzemianowo wapniowe, płyty półtwarde). Ich zaletą jest to, że spoina osiąga wytrzymałość zaraz po nałożeniu, bez konieczności wygrzania.

Zaprawy izolacyjne suche

Mortisol

Zapytaj o dokumenty techniczne

Suche zaprawy izolacyjne MORTISOL to odpowiedni wybór do łączenia cegieł izolacyjnych. Zastosowanie dedykowanej zaprawy zapewnia warstwie izolacyjnej jednolite własności w całym wyłożeniu – profil przepływów temperaturowych pomiędzy cegłą a fugą jest zbliżony.

Dlaczego nasze produkty

PCO to więcej niż producent cegieł ogniotrwałych. Staramy się by dostarczyć klientom całe rozwiązania ogniotrwałe dla ich urządzeń. Dlatego w ofercie posiadamy ponad 180 sprawdzonych marek - produktów o własnościach opracowanych tak, by sprostać każdym wyzwaniom w trakcie pracy urządzenia.

Stabilna jakość produktów

Zapewniamy stabilną jakość naszych produktów dzięki wielopunktowemu planowi kontroli jakości, który gwarantuje zgodność każdej partii z ustalonymi limitami tolerancji. Bez względu na kształt wyrobu i wielkość serii.

Szeroka gama produktów i wiele metod aplikacji

Posiadamy szeroką gamę produktów i zastosowań, wytwarzając betony oparte na różnorodnych systemach wiązania, takich jak cementowe, żelowe, zolowe czy hybrydowe. Dostarczamy produkty dostosowane do warunków danego remontu, umożliwiające różne metody aplikacji, takie jak odlewania, torketowanie czy ubijanie. Nasze produkty są łatwe w montażu i rozruchu, zapewniając efektywność w każdym projekcie remontowym

Nadzór specjalisty w czasie montażu betonu

Dla każdego z naszych betonów ogniotrwałych przedstawiamy, wraz z dostawą, instrukcję jego przygotowania i aplikacji. Odpowiednie przygotowanie mieszanki, nałożenie i wysuszenie obmurza monolitycznego jest kluczowe dla poprawnej pracy urządzenia. Specjalista PCO może być obecny na miejscu zabudowy podczas remontu i doradzić przy prawidłowym przygotowaniu i montażu wyłożenia z masy ogniotrwałej.

Własny dział B+R i laboratorium

Nasz dział B+R i specjalistyczne laboratorium pozwalają nam oferować dedykowane wsparcie techniczne oraz doradztwo. To szczególnie istotne przy rozwiązywaniu wymagających problemów technicznych. Nasz zespół technologów i inżynierów umożliwia personalizację i dostosowywanie produktów oraz usług do unikalnych potrzeb Klientów.

Rekomendacja krzywej wygrzewania

Zalecenia dotyczące krzywej wygrzewania są kluczowe dla uzyskania optymalnych właściwości wyrobów monolitycznych po obróbce termicznej. Nasi specjaliści potrafią dostosować krzywą przyrostu temperatury do konkretnego typu obmurza monolitycznego, zapewniając idealne warunki rozruchu.

Pewne źródła surowców

W naszej strategii pozyskiwania surowców wykorzystujemy zarówno źródła pierwotne, jak i wtórne. Surowce pierwotne pozyskujemy zawsze od certyfikowanych, sprawdzonych dostawców oraz producentów z różnych zakątków świata. Surowce wtórne to materiały, które wytwarzamy poprzez recykling produktów i półproduktów. Każdy surowiec przechodzi przez rygorystyczną kontrolę jakości, zarówno po stronie dostawców oraz u nas, po dostawie.

Proces produkcji i kontrola jakości

Kliknij na dany krok aby dowiedzieć się więcej
1. Przygotowanie suchej mieszanki
2. Ładowanie mieszanki do worków
3. Pakowanie na palety i foliowanie
Co robimy
na tym etapie?

Kruszywo ogniotrwałe o starannie wyselekcjonowanej frakcji mieszamy z cementem lub innym czynnikiem wiążącym, z zachowaniem proporcji przepisanych dla danej receptury betonu. Mieszadło przemysłowe gwarantuje odpowiednie połączenie masy.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Kontrolujemy prawidłowość składu chemicznego i ziarnowego, czas wiązania, płynność mieszanki, ogniotrwałość, gęstość pozorną, otwartą porowatość oraz wytrzymałość na ściskanie.

Co robimy
na tym etapie?

Na zautomatyzowanej linii do naważania, naszą mieszkankę ładujemy do worków o pojemności do 25 kg lub do big bagów. Następnie worki są automatycznie oznaczane nazwą produktu i datą produkcji.

Skrupulatnie sprawdzamy wagę worków oraz poprawność oznaczeń.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

W tym kroku kontrolujemy wagę worków oraz prawidłowość oznaczeń.

Co robimy
na tym etapie?

Po udanym cyklu produkcji, nasze produkty ładujemy na drewniane palety o wymiarach 1100 x 800 mm zgodnie z normą IPPC lub 1200 x 800 mm, zgodnie z normą EUR.

Zautomatyzowana linia pakująca, wyposażona w robota, precyzyjnie układa worki na palecie zgodnie z programem. Następnie nakładamy arkusz folii na paletę, a całość jest zabezpieczana folią stretch. Na tym etapie każda paleta otrzymuje etykietę produktową zawierającą ustalone informacje oraz kod kreskowy partii produkcyjnej.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Monitorujemy trwałość opakowania, stabilność ładunku na palecie oraz skuteczność zabezpieczenia przed wilgocią.

 • 1. Przygotowanie suchej mieszanki
  Co robimy
  na tym etapie?

  Kruszywo ogniotrwałe o starannie wyselekcjonowanej frakcji mieszamy z cementem lub innym czynnikiem wiążącym, z zachowaniem proporcji przepisanych dla danej receptury betonu. Mieszadło przemysłowe gwarantuje odpowiednie połączenie masy.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Kontrolujemy prawidłowość składu chemicznego i ziarnowego, czas wiązania, płynność mieszanki, ogniotrwałość, gęstość pozorną, otwartą porowatość oraz wytrzymałość na ściskanie.

 • 2. Ładowanie mieszanki do worków
  Co robimy
  na tym etapie?

  Na zautomatyzowanej linii do naważania, naszą mieszkankę ładujemy do worków o pojemności do 25 kg lub do big bagów. Następnie worki są automatycznie oznaczane nazwą produktu i datą produkcji.

  Skrupulatnie sprawdzamy wagę worków oraz poprawność oznaczeń.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  W tym kroku kontrolujemy wagę worków oraz prawidłowość oznaczeń.

 • 3. Pakowanie na palety i foliowanie
  Co robimy
  na tym etapie?

  Po udanym cyklu produkcji, nasze produkty ładujemy na drewniane palety o wymiarach 1100 x 800 mm zgodnie z normą IPPC lub 1200 x 800 mm, zgodnie z normą EUR.

  Zautomatyzowana linia pakująca, wyposażona w robota, precyzyjnie układa worki na palecie zgodnie z programem. Następnie nakładamy arkusz folii na paletę, a całość jest zabezpieczana folią stretch. Na tym etapie każda paleta otrzymuje etykietę produktową zawierającą ustalone informacje oraz kod kreskowy partii produkcyjnej.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Monitorujemy trwałość opakowania, stabilność ładunku na palecie oraz skuteczność zabezpieczenia przed wilgocią.

Kontrolujemy jakość każdej dostarczonej partii

Badania jakości każdej partii produkcyjnej wykonujemy we własnym, w pełni wyposażonym laboratorium. Znajdują się tam urządzenia do; kontroli składu chemicznego, gęstości i porowatości, wytrzymałości na temperaturę, rozszerzalności, i przewodności cieplnej.

Przejrzysta specyfikacja techniczna wyrobów

Dla każdej rodziny produktów formowanych obwiązuje dedykowany dokument Tolerancji Standardowych, według którego kontrolujemy zgodność wyrobu z ogólnymi ramami jakości produktów. W każdej z naszych Kart Danych Technicznych umieściliśmy kolumnę z typowymi własnościami gwarantowanymi produktu.

Wystawiamy uznawane międzynarodowo świadectwa kontroli

Wartości wyrobów badamy i podajemy według norm powszechnie używanych w naszej branży (ISO, EN, ASTM). Dla każdego zamówienia wystawiamy certyfikat 3.1. zgodny z normą EN 10204, dostępne w języku polskim i angielskim.

Wgląd w historię produkcji każdego wyrobu

Wszystkie procesy w naszej fabryce są prowadzone zgodnie z normą zarządzania ISO 9001. Każdy etap produkcji jest rejestrowany przez zintegrowany system zarządzania ERP. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych mamy wgląd w historię każdego produktu i możemy precyzyjnie odczytać, kiedy oraz z której partii surowca został wyprodukowany.

Produkty komplementarne

Oprócz ceramiki na warstwę roboczą obmurza, PCO „Żarów” zapewnia również dostawę różnych produktów dodatkowych. Zapytaj nas o produkty przedstawione obok.

Nie jesteś pewny który materiał wybrać, albo jak ułożyć warstwy wymurówki? Inżynierowie PCO wykonają dla Ciebie kalkulację przepływu temperatur i zaproponują układ warstw od roboczej do izolacyjnej.

Zaprawy ceramiczne suche i mokre, gotowe do użycia

Papiery ceramiczne grubości od 1 mm do 5 mm

Włókna ceramiczne luzem oraz sznury i szczeliwa

Płyty izolacyjne półtwarde grubości 10 mm do 100 mm

Płyty izolacyjne Ca-Si (krzemianowo-wapniowe)

Maty ceramiczne grubości od 13 mm do 100 mm

Zakres działalności

Projektujemy

Wykonujemy projekty obmurza pieców przemysłowych

Doradzamy

Zapewniamy specjalistyczne konsultacje, opinie i analizy

Produkujemy

Wyprodukujemy i skompletujemy niezbędne elementy obmurza

Dostarczamy

Zorganizujemy dostawę wyrobów w każdy zakątek świata

Montujemy

Demontujemy stare obmurza i wykonujemy nowe

Wspieramy

Zapewniamy nadzór podczas wygaszania, wygrzewania, w trakcie instalacji lub naprawy
 • Projektujemy

  Wykonujemy projekty obmurza pieców przemysłowych

  Dostarczamy

  Zorganizujemy dostawę wyrobów w każdy zakątek świata
 • Doradzamy

  Zapewniamy specjalistyczne konsultacje, opinie i analizy

  Montujemy

  Demontujemy stare obmurza i wykonujemy nowe
 • Produkujemy

  Wyprodukujemy i skompletujemy niezbędne elementy obmurza

  Wspieramy

  Zapewniamy nadzór podczas wygaszania, wygrzewania, w trakcie instalacji lub naprawy

Skontaktuj się

Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.

Konsultacja techniczna
Jeżeli chcesz porozmawiać na temat problemu z pracą obmurza, albo dowiedzieć się, czy dany produkt będzie dobrym rozwiązaniem – wyślij wiadomość do naszych ekspertów, a oni bezpłatnie udzielą Ci porady.

  Zapytanie ofertowe
  Wiesz jakich produktów potrzebujesz? Wyślij nam zapytanie ofertowe a my szybko je wycenimy i złożymy Ci ofertę handlową.

   Stany magazynowe
   Jeżeli chcesz po prostu dowiedzieć się, czy mamy potrzebne Ci produkty dostępne od ręki – zapytaj poprzez ten formularz.

    Zostań dostawcą
    Jeżeli współpracujesz z firmami produkcyjnymi o podobnym profilu i chcesz porozmawiać z nami o swoich produktach lub usługach, skorzystaj z tego formularza.

     Ogólny kontakt
     Jeżeli masz pytania o naszej firmie lub inne, nie związane jeszcze z zakupem produktów – napisz do nas!