Prefabrykaty betonowe ogniotrwałe

Nasza oferta materiałów ogniotrwałych

Prefabrykaty betonowe ogniotrwałe stanowią rozwiązanie, które eliminuje konieczność odlewania betonu na miejscu budowy.

Te produkty posiadają dwie kluczowe zalety: przyspieszenie procesu montażu obmurza oraz zapewnienie odpowiedniej obróbki termicznej betonu przed rozruchem pieca (suszony przez producenta przed wysyłką). Prefabrykaty betonowe są produkowane w dedykowanym procesie i dostarczane klientom jako gotowe elementy do montażu, co eliminuje potrzebę przerwania prac remontowych na czas wiązania betonu oraz pozbawia obawy o proces suszenia obmurza. Wykonanie procesu formowania i suszenia w zakładzie producenta umożliwia osiągnięcie najwyższej wytrzymałości na temperaturę i szoki termiczne, a także odporności na degradację struktury oraz działanie agresywnych czynników chemicznych w trakcie eksploatacji obmurza

Produkty

Formaty

Nadajemy prefabrykatom dowolny kształt

Jako producent prefabrykatów betonowych, wprowadziliśmy prefabrykaty do naszego portfolio produktów, aby dostarczać klientom gotowe do zabudowy betony ogniotrwałe, eliminując konieczność dalszej obróbki termicznej, której przeprowadzenie na miejscu remontu może być czasochłonne i trudne.

Nasz zespół projektantów służy pomocą w opracowaniu optymalnego kształtu wyrobu, doborze odpowiedniego gatunku betonu do warunków pracy prefabrykatu oraz rozważeniu zastosowania specjalnego zbrojenia wewnętrznego czy systemu transportowego ułatwiającego instalację produktu.

Największe formaty, jakie produkujemy, to jednobryłowe prefabrykaty betonowe odporne na wysokie temperatury o masie przekraczającej 7 ton i maksymalnym wymiarze 4200 cm.

Przykłady skomplikowanych kształtów:
Formaty
Format 1
Format 2
Format 3
Format 4
Format 5
Format 6

Dlaczego nasze produkty

Posiadamy specjalny wydział dedykowany wyłącznie produkcji prefabrykatów betonowych. To oddzielna linia wyposażona w mieszadła, stoły wibracyjne i piece do suszenia w niskich temperaturach. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem w odlewaniu kształtek betonowych. Wykonujemy kształtki z każdego betonu ogniotrwałego który posiadamy w naszej ofercie.

Elastyczny wydział produkcji

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji kształtek o różnych rozmiarach, począwszy od niewielkich po kilkumetrowe formaty, w seriach od kilku do kilkuset sztuk. Skład mieszanki betonu oraz czas wygrzewania są starannie dopasowywane, aby uzyskać optymalne parametry produktu finalnego, niezależnie od stopnia skomplikowania kształtu.

Suszenie kształtek

Odlane kształtki możemy poddać wstępnemu wygrzewaniu w temperaturze do 650 °C. Proces suszenia odbywa się zarówno w dedykowanej suszarni, jak i w piecu, zapewniając ostateczny produkt o doskonałych właściwościach użytkowych, gotowy do zabudowy i bezpiecznego rozruchu wymurówki.

Usługa projektowania kształtek

Zaplanujemy kształtki oraz sposób ich montażu tak, aby idealnie współgrały z projektem wyłożenia. Nasi Klienci nie muszą tracić czasu na odlewane i suszenie betonu w trudnodostępnych obszarach obmurza. Gotowe prefabrykaty betonowe są łatwe w montażu, podobnie jak cegła.

Własny warsztat form stalowych

Zalecamy korzystanie z form stalowych lub z tworzyw sztucznych. Zapewniają one większą precyzję wymiarową w porównaniu do tradycyjnych form drewnianych, a także wykazują mniejsze zużycie przy produkcji większych serii. Formy wytwarzamy we własnym warsztacie, z uwzględnieniem zachowania się betonu podczas procesu suszenia (trwała zmiana wymiarów produktu).

Osadzanie elementów stalowych

Tam, gdzie warunki pracy prefabrykatu to umożliwiają, możemy osadzić elementy zbrojenia/mocowania wykonane ze stali wysokotemperaturowej lub zastosować zbrojenie rozproszone, co zwiększy wytrzymałość elementu na obciążenia mechaniczne.

Dedykowany proces produkcji betonów

Prefabrykaty wytwarzamy w procesie dedykowanym dla konkretnego typu betonu ogniotrwałego. Oznacza to dobranie odpowiedniej kompozycji masy, uziarnienia kruszyw, a także kontrolowane odlewane i suszenie. Proces produkcji różni się w zależności od zastosowanego systemu wiązania w materiale (cement, dodatki chemiczne, systemy hybrydowe)

Proces produkcji i kontrola jakości

Kliknij na dany krok aby dowiedzieć się więcej
1 2
1. Przygotowanie
suchej mieszanki
2. Przygotowanie mokrej mieszanki (betonu)
3. Przygotowanie formy
i odlewanie betonu
4. Suszenie w temperaturze
do 600 °C
5. Wykańczanie
6. Pakowanie
Co robimy
na tym etapie?

Kruszywo ogniotrwałe o starannie wyselekcjonowanej frakcji mieszamy z cementem lub innym czynnikiem wiążącym, z zachowaniem proporcji przepisanych dla danej receptury betonu. Mieszadło przemysłowe gwarantuje właściwe połączenie masy.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Monitorujemy skład chemiczny i ziarnowy, wilgotność oraz inne kluczowe parametry mieszanki

Co robimy
na tym etapie?

Suche składniki łączymy w odpowiednich proporcjach z wodą i dodatkami, zgodnie z planem technologicznym. Po uzyskaniu właściwej konsystencji w mieszarce, beton jest gotowy do wylania.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Monitorujemy konsystencję betonu i pobieramy próbkę do badań w laboratorium

Co robimy
na tym etapie?

W naszym wydziale mechanicznym i stolarni produkujemy formy wielokrotnego użytku, wykonane zarówno z drewna, jak i stali. Kształt formy jest projektowany z uwzględnieniem rodzaju masy oraz powierzchni roboczej prefabrykatu. Do złożonej formy wylewamy beton, a kształtka jest następnie odstawiana do dojrzewania.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Kontrolujemy wymiary formy, jej szczelność oraz obserwujemy proces dojrzewania na powietrzu

Co robimy
na tym etapie?

Po początkowym związaniu, prefabrykaty wyjmujemy z formy i umieszczamy w piecu. W naszej suszarni możliwe jest wygrzewanie kształtek w temperaturze do 600 °C, w kontrolowanym procesie.

Dzięki temu usuwamy z prefabrykatu całą wodę i zapewniając, że beton osiągnie optymalne parametry.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Monitorujemy powierzchnię i masę prefabrykatu po obróbce termicznej, a także pobieramy próbkę gotowego wyrobu do badań laboratoryjnych.

Co robimy
na tym etapie?

Niektóre prefabrykaty wymagają dodatkowych prac, takich jak znakowanie, mocowanie elementów transportowych czy malowanie. Istnieje także możliwość łączenia prefabrykatu z innymi produktami (cegły, kotwy, włókniny), tworząc w ten sposób moduł gotowy do montażu w urządzeniu.

Co robimy
na tym etapie?

Po ukończeniu, prefabrykaty pakujemy na standardowe drewniane palety IPPC o wymiarze 1100 x 800 mm lub EUR o wymiarze 1200 x 800 mm, lub na palety wielkogabarytowe o szerokości do ponad 3000 mm.

W zależności od stopnia skomplikowania elementu, stosujemy dodatkowe zabezpieczenia, takie jak folie, tektury i styropian. Również na tym etapie każda paleta otrzymuje etykietę produktową zawierającą uzgodniony zestaw informacji oraz kod kreskowy partii produkcyjnej.

Co kontrolujemy
na tym etapie?

Przeprowadzamy ostatnią kontrolę wizualną kształtek oraz sprawdzamy jakość i stabilność opakowań przed przekazaniem produktu do magazynu wyrobów gotowych.

 • 1. Przygotowanie suchej mieszanki
  Co robimy
  na tym etapie?

  Kruszywo ogniotrwałe o starannie wyselekcjonowanej frakcji mieszamy z cementem lub innym czynnikiem wiążącym, z zachowaniem proporcji przepisanych dla danej receptury betonu. Mieszadło przemysłowe gwarantuje właściwe połączenie masy.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Monitorujemy skład chemiczny i ziarnowy, wilgotność oraz inne kluczowe parametry mieszanki

 • 2. Przygotowanie mokrej mieszanki (betonu)
  Co robimy
  na tym etapie?

  Suche składniki łączymy w odpowiednich proporcjach z wodą i dodatkami, zgodnie z planem technologicznym. Po uzyskaniu właściwej konsystencji w mieszarce, beton jest gotowy do wylania.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Monitorujemy konsystencję betonu i pobieramy próbkę do badań w laboratorium

 • 3. Przygotowanie formy i odlewanie betonu
  Co robimy
  na tym etapie?

  W naszym wydziale mechanicznym i stolarni produkujemy formy wielokrotnego użytku, wykonane zarówno z drewna, jak i stali. Kształt formy jest projektowany z uwzględnieniem rodzaju masy oraz powierzchni roboczej prefabrykatu. Do złożonej formy wylewamy beton, a kształtka jest następnie odstawiana do dojrzewania.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Kontrolujemy wymiary formy, jej szczelność oraz obserwujemy proces dojrzewania na powietrzu

 • 4. Suszenie w temperaturze do 600 °C
  Co robimy
  na tym etapie?

  Po początkowym związaniu, prefabrykaty wyjmujemy z formy i umieszczamy w piecu. W naszej suszarni możliwe jest wygrzewanie kształtek w temperaturze do 600 °C, w kontrolowanym procesie.

  Dzięki temu usuwamy z prefabrykatu całą wodę i zapewniając, że beton osiągnie optymalne parametry.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Monitorujemy powierzchnię i masę prefabrykatu po obróbce termicznej, a także pobieramy próbkę gotowego wyrobu do badań laboratoryjnych.

 • 5. Wykańczanie
  Co robimy
  na tym etapie?

  Niektóre prefabrykaty wymagają dodatkowych prac, takich jak znakowanie, mocowanie elementów transportowych czy malowanie. Istnieje także możliwość łączenia prefabrykatu z innymi produktami (cegły, kotwy, włókniny), tworząc w ten sposób moduł gotowy do montażu w urządzeniu.

 • 6. Pakowanie
  Co robimy
  na tym etapie?

  Po ukończeniu, prefabrykaty pakujemy na standardowe drewniane palety IPPC o wymiarze 1100 x 800 mm lub EUR o wymiarze 1200 x 800 mm, lub na palety wielkogabarytowe o szerokości do ponad 3000 mm.

  W zależności od stopnia skomplikowania elementu, stosujemy dodatkowe zabezpieczenia, takie jak folie, tektury i styropian. Również na tym etapie każda paleta otrzymuje etykietę produktową zawierającą uzgodniony zestaw informacji oraz kod kreskowy partii produkcyjnej.

  Co kontrolujemy
  na tym etapie?

  Przeprowadzamy ostatnią kontrolę wizualną kształtek oraz sprawdzamy jakość i stabilność opakowań przed przekazaniem produktu do magazynu wyrobów gotowych.

Produkty komplementarne

Oprócz ceramiki na warstwę roboczą obmurza, PCO „Żarów” zapewnia również dostawę różnych produktów dodatkowych. Zapytaj nas o produkty przedstawione obok.

Nie jesteś pewny który materiał wybrać, albo jak ułożyć warstwy wymurówki? Inżynierowie PCO wykonają dla Ciebie kalkulację przepływu temperatur i zaproponują układ warstw od roboczej do izolacyjnej.

Zaprawy ceramiczne suche i mokre, gotowe do użycia

Papiery ceramiczne grubości od 1 mm do 5 mm

Włókna ceramiczne luzem oraz sznury i szczeliwa

Płyty izolacyjne półtwarde grubości 10 mm do 100 mm

Płyty izolacyjne Ca-Si (krzemianowo-wapniowe)

Maty ceramiczne grubości od 13 mm do 100 mm

Zakres działalności

Projektujemy

Wykonujemy projekty obmurza pieców przemysłowych

Doradzamy

Zapewniamy specjalistyczne konsultacje, opinie i analizy

Produkujemy

Wyprodukujemy i skompletujemy niezbędne elementy obmurza

Dostarczamy

Zorganizujemy dostawę wyrobów w każdy zakątek świata

Montujemy

Demontujemy stare obmurza i wykonujemy nowe

Wspieramy

Zapewniamy nadzór podczas wygaszania, wygrzewania, w trakcie instalacji lub naprawy
 • Projektujemy

  Wykonujemy projekty obmurza pieców przemysłowych

  Dostarczamy

  Zorganizujemy dostawę wyrobów w każdy zakątek świata
 • Doradzamy

  Zapewniamy specjalistyczne konsultacje, opinie i analizy

  Montujemy

  Demontujemy stare obmurza i wykonujemy nowe
 • Produkujemy

  Wyprodukujemy i skompletujemy niezbędne elementy obmurza

  Wspieramy

  Zapewniamy nadzór podczas wygaszania, wygrzewania, w trakcie instalacji lub naprawy

Skontaktuj się

Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.

Konsultacja techniczna
Jeżeli chcesz porozmawiać na temat problemu z pracą obmurza, albo dowiedzieć się, czy dany produkt będzie dobrym rozwiązaniem – wyślij wiadomość do naszych ekspertów, a oni bezpłatnie udzielą Ci porady.

  Zapytanie ofertowe
  Wiesz jakich produktów potrzebujesz? Wyślij nam zapytanie ofertowe a my szybko je wycenimy i złożymy Ci ofertę handlową.

   Stany magazynowe
   Jeżeli chcesz po prostu dowiedzieć się, czy mamy potrzebne Ci produkty dostępne od ręki – zapytaj poprzez ten formularz.

    Zostań dostawcą
    Jeżeli współpracujesz z firmami produkcyjnymi o podobnym profilu i chcesz porozmawiać z nami o swoich produktach lub usługach, skorzystaj z tego formularza.

     Ogólny kontakt
     Jeżeli masz pytania o naszej firmie lub inne, nie związane jeszcze z zakupem produktów – napisz do nas!