Tutaj jesteś: strona główna » oferta » zastosowanie

Zastosowanie

Produkowane przez nas wyroby są niezbędnym elementem wyłożeń wszystkich urządzeń pracujących w wysokich temperaturach.
Znajdują one zastosowanie w różnych sektorach przemysłu takich jak:

hutnictwo żelaza i stali

Hutnictwo żelaza i stali jest jednym z największych konsumentów materiałów ogniotrwałych z szerokim zastosowaniem wyrobów glinokrzemianowych. Zmienne warunki pracy, oddziaływanie wielu czynników niszczących materiały, a także bardzo duża odporność na wysoką temperaturą powoduje, że stosowane materiały muszą spełniać wiele parametrów i najwyższych wymogów jakościowych. Szeroka gama wyrobów w wielu gatunkach znajduje zastosowanie jako warstwy pracujące lub ochronne w poszczególnych urządzeniach cieplnych:

 • wielkie piece oraz ich nagrzewnice,
 • kadzie zalewowe i do transportu surówki w tym m.in. typu Torpedo,
 • mieszalniki surówki,
 • kadzie lejnicze i pośrednie,
 • piece elektryczne,
 • kadzie pośrednie,
 • wszelkiego typu walcownicze piece grzewcze.

Oferowane gatunki obejmują m.in. wyroby: szamotowe NORMATON AW, NORMATON A35, wyroby wieloszamotowe SUPERTON A40, o podwyższonej odporności na ścieranie EXTRATON A35S, andaluzytowe ANDALUX A60, boksytowe BAUXITEX B80, a także mulitowe MULITEX AL72 i inne. Ponadto wszelkiego rodzaju masy, zaprawy oraz betony standardowe, niskocementowe oraz specjalne.
Szczególną ofertą są kompletne zestawy kształtek do syfonowego odlewania stali obejmujące gatunki: SUPERTON A40L, MULITEX Al50, ALUTEX Al66L.

 
hutnictwo metali kolorowych oraz aluminium

Dla przemysłu aluminium (primary i secondary proces) oferujemy specjalnie modyfikowane wyroby szamotowe, wyroby izolacyjne, boksytowe oraz prefabrykaty betonowe. Znajdują one zastosowanie w poszczególnych urządzeniach:

 • Electrolytic Cells,
 • Anode Baking Furnace,
 • Melting and Holding Furnace.

Dostawy materiałów ogniotrwałych dla producentów miedzi, ołowiu, cynku oraz niklu obejmują różnorodne materiały w zależności od rodzaju stosowanych urządzeń oraz prowadzonego procesu. Są to wyroby szamotowe w gatunkach NORMATON, EXTRATON, wieloszamotowe w gatunkach SUPERTON, o podwyższonej zawartości Al2O3, wyroby andaluzytowe ANDALUX A60, jak również specjalistyczne betony ogniotrwałe, masy, zaprawy oraz wyroby izolacyjne w gatunkach ISOLUX.
Wyroby te stosowane są jako warstwy ochronne, izolacyjne lub pracujące w: piecach szybowych, zawiesinowych i elektrycznych, anodowych stacjonarnych i obrotowych, piecach spiekalniczych i fluidyzacyjnych, konwertorach, kadziach do transportu ciekłego metalu i innych urządzeniach grzewczych.

 
przemysł energetyczny i  elektrociepłowniczy

Zastosowanie materiałów ogniotrwałych w przemyśle energetycznym wynika z prowadzenia procesu wytwórczego energii w wysokiej temperaturze oraz warunkach ścierania przemieszczających się pyłów.

Oferowane materiały ogniotrwałe posiadają wysoką odporność na ścieranie w warunkach temperatury pracy. Są to m.in. wyroby szamotowe NORMATON A35s, EXTRATON A30Zr wyroby wysokoglinowe ABRAL BCW.

Ponadto pełna gama betonów od standardowych PCOCAST BOS135 do betonów niskocementowych PCOCAST BN145 oraz betonów z zawartością SiC do ubijania w gatunku BNSIC30 oraz natryskiwania MTSIC 35.

 
koksownictwo

Jedną ze specjalizacji firmy są glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe do kompleksowej zabudowy baterii koksowniczych. Od wielu lat realizujemy projekty do największych zakładów koksowniczych w Europie, w tym na baterie o wydajności około 750 tys. ton koksu rocznie.

Posiadamy w swojej ofercie wyłożenie glinokrzemianowej części baterii koksowniczej, obejmującej: strefy regeneratora i jego wypełnienia, trzonu baterii oraz jej stropu. Produkowane przez nas wyroby w gatunkach SITONEX KS2, NORMATON A40t, NORMATON A35t, NORMATON BS, NORMATON AS służą również do wyłożeń kanałów dymowych, piecyków rozpałowych, kominów RESIMAX KW2, a także instalacji suchego chłodzenia koksu. Gatunki te są odpowiednikami dla E65, KA40 i KA30, według niemieckiej normy DIN 1089-2. Do zabudowy zrzutni koksu stosowany jest specjalny gatunek o podwyższonej odporności na ścieranie ABRAL ŻRMK. Ponadto izolacyjne materiały ogniotrwałe w gatunkach ISOLUX L10X oraz ISOLUX L8S zapewniają doskonałą izolacje poszczególnych fragmentów urządzenia.
Znakomicie wyposażony Wydział Konstrukcyjno-Mechaniczny firmy zapewnia projektowanie i wykonanie najbardziej skomplikowanych form dochowując krótkich czasów realizacji.

Oprócz realizacji dużych projektów zapewniamy pełną gamę wyrobów na remonty bieżące oraz gorące poszczególnych stref baterii koksowniczej, w tym betonowe prefabrykaty PCOCAST na drzwi komór oraz masy do napraw gorących PCOLIT.

 
przemysł szklarski

Bardzo wysokie wymagania oraz powtarzalne parametry jakościowe, jak również wymiarowe spełniają materiały oferowane dla przemysłu szklarskiego. Specyfika produkcji szkła oraz budowa pieców do ich topienia
wymaga stosowania najczystszych surowców oraz wysokiego reżimu technologicznego w produkcji.

Oferta obejmuje wyroby na:

 • wartwy izolacyjne wanny szklarskiej w gatunkach: ISOLUX L10s, ISOLUX LA10s, ISOLUX LA12s, ISOLUX LAK10 oraz sklepienia w gatunkach: ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10s
 • płyty denne w gatunkach ANDALUX A60H oraz MULITEX Al62,
 • bloki wielkogabarytowe w gatunkach SUPERTON A40t, SUPERTON Al44,
 • kształtki palnikowe i wziernikowe,
 • przykrycia zasilaczy,
 • wyłożenie ścian oraz wypełnienie regeneratorów i rekuperatorów w gatunkach: SUPERTON Al44, ANDALUX A60H, ANDALUX A65H oraz MULITEX Al62 i MULITEX Al72.
 
przemysł cementowo-wapienniczy

Szybki rozwój tego przemysłu wraz ze wzrastającym zastosowaniem paliw alternatywnych do procesów produkcyjnych wymaga zastosowania technologii oraz metod produkcji wyrobów ogniotrwałych spełniających stawiane im wymagania.

Oferta wyrobów glinokrzemianowych dla producentów cementu i wapna obejmuje m.in. sprawdzone rozwiązania materiałowe w gatunkach: MULITEX Al72, MULITEX Al62, ANDALUX A65, ANDALUX A60c, BAUXITEX B62Hc, BAUXITEX B80Hc oraz gatunki szamotowe SUPERTON Al44, EXTRATON A30s i EXTRATON A35s należące do grupy produktów modyfikowanych w zakresie uzyskania podwyższonej odporności na ścieranie.

Ponadto w naszym programie produkcyjnym posiadamy wyroby izolacyjne w gatunkach: ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10s oraz wysokojakościowy ISOLUX LA10s, które są doskonałym rozwiązaniem w zakresie warstwy izolacyjnej w tego typu piecach.

Do wszystkich wymienionych wyrobów polecane są też zaprawy do ich łączenia w gatunkach: MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZSz0, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10.

 

 

Przedstawione rozwiązania materiałów stosowane są:

 • w piecach do wypału wapna: szybowych, obrotowych oraz typu Maerza,
 • w poszczególnych instalacjach do produkcji klinkieru cementowego: preheater (układ cyklonów oraz calcynatora), piec obrotowy, chłodnik.
przemysł ceramiczny

Zróżnicowany przemysł ceramiczny obejmuje wiele różnego typu piecy do wypału, obróbki cieplnej lub procesów suszenia ceramicznych materiałów.

Proponowana szeroka gama wyrobów ogniotrwałych oraz specjalnych produktów znajduje zastosowanie w kolejnych urządzeniach jako poszczególne gatunki np. szamotowe, wysokoglinowe, andaluzytowe lub systemy rozwiązań gatunków szmotowo-kordierytowych KORMAX i formatów do zabudowy.

Do takich rozwiązań należą wyroby do zabudowy:

 • pieców tunelowych,
 • wozów do pieców tunelowych,
 • galanterii na wozy piecowe do wypalania cegły budowlanej, dachówek, porcelany sanitarnej i stołowej,
 • komór oraz palników,
 • suszarni wysokotemperaturowych.
 

Piec tunelowy:

Piec tunelowy Piec tunelowy

Złożenie wózka piecowego - wykaz elementów:

Złożenie wózka piecowego - wykaz elementów
przemysł chemiczny i petrochemiczny

Przemysł chemiczny i petrochemiczny zużywa materiały ogniotrwałe dostosowane do specyfiki wymagań oraz swoich procesów produkcyjnych.

Dobór i zastosowanie materiałów polega na bardzo dokładnym rozpoznaniu warunków pracy z uwzględnieniem: temperatury pracy, agresywności atmosfery, zróżnicowanych parametrów procesu, jak również zapewnienia właściwej izolacji termicznej urządzeń.

Dlatego dla poszczególnych urządzeń rafinacyjnych oferowane są materiały szamotowe w gatunku SUPERTON, betony ogniotrwałe PCOCAST oraz specjalne glinokrzemianowe masy do natrysku w gatunku PETROGUN1200 i inne. Zastosowanie mają również wysokoglinowe wyroby izolacyjne w gatunku ISOLUX LAL9.

 
kominy przemysłowe – wyroby kwasoodporne

Jedną z podstawowych grup wyrobów produkowanych przez PCO „Żarów” S.A. są wyroby odporne na kwasy nieorganiczne w gatunkach: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4. Wyroby te wykorzystywane są przy budowie instalacji kominowych do odprowadzania spalin w każdej gałęzi przemysłu: w energetyce, hutnictwie, przemyśle chemicznym, jako wyłożenia wewnętrznych wykładzin przewodów kominowych oraz wszędzie tam, gdzie materiały ogniotrwałe narażone są na oddziaływanie kwaśnego środowiska pracy (o wartości wskaźnika pH 2-7).

Długoletnie doświadczenie przy produkcji wyrobów kwasoodpornych w wielu bardzo różnorodnych i skomplikowanych kształtach, zostało potwierdzone przy realizacji projektów zarówno w Polsce jak i zagranicą, w tym kominów o wysokościach od 80 m do nawet 200 metrów.

W zakresie oferowanego engenieeringu proponowane jest wsparcie projektowe optymalizujące przygotowywane rozwiązania, dobór odpowiednich formatów, modyfikacja istniejących ze względu na ich właściwości wytrzymałościowe wykorzystywane w konstrukcjach obmurzy instalacji kominowych.

 
producenci kominków, piecyków grzewczych

Łącząc zalety długoletniej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami od wielu lat wykonujemy ogniotrwałe elementy do zabudowy kominków i piecyków grzewczych w gatunkach szamotowych oraz andaluzytowych.

Różnorodność kształtów oraz dobre wykonanie stwarzają niepowtarzane możliwości zabudowy kominków według indywidualnych wzorów projektów dających klientom poczucie niepowtarzalności i piękna.

Ponadto specyficzne własności tych materiałów, dobra akumulacja ciepła oraz odporność na szoki temperaturowe pozwalają na wieloletnie eksploatowanie kominków oraz wykorzystywanie ich jako źródła ciepła do ogrzewania domów.

Dla zapewnienia jeszcze wyższego komfortu z eksploatacji kominków oraz estetyki wykonania zostały opracowane i wdrożone nowe elementy wykładzin wewnętrznych kominków wykonanych z betonu szamotowego EKOCAST 38FL nadającego jeszcze lepsze własności użytkowe.

 
spalarnie odpadów

Problematyka utylizacji śmieci oraz wymogi ochrony środowiska powodują wzrastające zapotrzebowanie na jednostki piecowe do spalarni odpadów.

Zapewnienie efektywnego procesu spalania w bardzo agresywnych warunkach pracy pod wpływem oddziaływań chemicznych, termicznych i mechanicznych wymaga zastosowania sprawdzonych oraz wysokojakościowych
matriałów ogniotrwałych.

Proponowane rozwiązania pracują w poszczególnych urządzeniach spalarni odpadów m.in. w piecach obrotowych, komorach spiekania oraz w strefach palników.

 

© Copyrights 2010-2023. Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" Sp. z o.o.